DIAMOND YACCA alebo život je zmena

V priebehu posledných dvadsiatich piatich rokov sa výskumný ústav BOOS – Biologické substancie v Košiciach venoval intenzívnemu štúdiu pôsobenia saponínov na ľudský organizmus v zdraví aj v chorobe. Saponíny ako prírodné látky produkované niektorými rastlinami vykonávajú v podstate tú istú prácu, ako naše mydlá, pracie prášky či čistiace prostriedky na nádoby. Špina sa totiž usadzuje na koži, nádobách či šatách na princípe vysokého povrchového napätia. A najvyššie povrchové napätie je v lepidle, najnižšie na namydlených rukách. A práve prostriedky, ktoré znižujú povrchové napätia spôsobujú, že usadeniny a špina opustia našu pokožku, nádoby či šaty. Znižovanie povrchového napätia sa dokonca uplatňuje aj pri prevencii zanášania potrubia ústredného kúrenia a iných potrubí, kde sa do cirkulujúcej vody pridávajú zmydeľňujúce saponáty a tým sa potrubie udržuje čisté, nezanesené.

Nebudete veriť, ale podobná situácia je v našom organizme. Na povrch našich ciev, čriev, celých orgánov, vo svalovine sa postupom života usadzujú rôzne usadeniny z ich nadbytku v krvi či telesných tekutinách, alebo v dôsledku nedostatočného spracovania napríklad v tráviacom trakte a črevách, ale aj prívodom zvonka ako nikotín a sadze pri fajčení. Tieto usadeniny bránia potom bezchybnému prúdeniu krvi, prenosu kyslíka a živín, funkcii niektorých orgánov ako žalúdok, črevá, pľúca, obličky, pečeň a iné. Nejeden lekár sa stretol s úkazom, že mal dvoch pacientov rovnakého pohlavia, veku, hmotnosti a trpiacich tou istou chorobou v takom istom štádiu. Obom predpísal ten istá liek v tých istých dávkach a jednému pomohol a druhému nie. Ten prvý mal svoje fyziologické pomery vyhovujúce, ten druhý bol „zanesený“ a lieky nemohli účinkovať. Liek, aby pomohol sa totiž musí dostať na žiaduce miesto v určitej koncentrácii. Ak je prúdenie krvi spomalené, tkanivo menej priestupné, zásobenie kyslíkom nižšie, účinnosť liekov sa takisto znižuje.

Tieto nezrovnalosti veľmi dobre upravujú saponíny, ktoré môžeme užívať na rozdiel od mydla a saponátov a jeden saponínový prípravok prišiel k nám roku 1991- výťažok z púštnej rastliny rodu Yucca Shidigera. Náš ústav ho preskúmal a prevzal dobrovoľne záštitu tohto preparátu a dvadsaťpäť rokov poskytoval aj lekárske poradenstvo jeho užívateľom, kde a kedy je vhodné prípravok používať. Saponínová Yucca totiž nie je liek a tobôž nie všeliek. Znížením povrchového napätia pomáha opísaným spôsobom pri liečbe mnohých chorôb, ale v niektorý prípadoch ho užívať je zbytočné (väzivové ochorenia, tenisový lakeť a pod.).
V priebehu rokov sa však menili požiadavky a názory na tieto prípravky. Sprvoti sa kládol dôraz nato, aby to bol rastlinný prírodný prípravok, bez zásahu ľudskej ruky a chemikálií. Bola to dobrá predstava, ibaže rastliny podliehajú vplyvom počasia, ročných období, ba dokonca aj zloženiu pôdy a ako sa menia tieto, menia sa aj ich vlastnosti. Pre porovnanie – náš cesnak sa nedá porovnať s cesnakom dovážaným z Číny, aj keď ide o tú istú rastlinu.
A tak sa v priebehu rokov menili aj vlastnosti onoho prípravku, ktorý sme skúmali. Niektorá šarža vykazovala veľmi dobré výsledky a niektoré vôbec nepôsobili. Náš ústav kontroloval kvalitu každej šarže na obsah a pomer saponínov. Šlo o to, aby ich obsah bol aspoň 80% a pomer steránových saponínov, ktoré ostávajú v črevách k terpénovým, ktoré sa vstrebávajú do krvi aspoň vzájomne totožný. Kvalita prípravku sa ale stále zhoršovala, na čo sme distribučnú firmu na Slovensku systematicky upozorňovali. Ibaže výrobca je v Nemecku a  s  ním reč nebola. Niekedy sa naši lekári ocitali v nezávideniahodných situáciách, keď horko – ťažko bránili neúčinnosť niektorej šarže. Však aj laik zistil, že niekedy boli kapsule prípravku také ľahké, že 150 gramov nebolo možné naplniť do štandardných flakónov a niekedy tak= ťažké, že flakóny hrkotali prázdnotou a užívatelia pochybovali, či obdržali dávku proklamovanej hmotnosti. Nahromadenie týchto opakujúcich sa a narastajúcich ťažkostí nakoniec vyvolali situáciu, keď sme sa rozhodli vytvoriť vlastný produkt, nezávislý na počasí a ročných obdobiach, majúci vhodné zloženie saponínov a ich stály obsah v prípravku.

Kým nám distributérska firma dodávala prípravok v kapsulách a u nás sa v čistých priestoroch uskutočňovalo balenie do flakónov, mohli sme kontrolovať každú šaržu a na základe výsledkov odporúčať užívateľom dávky a spôsob užívania. V rok 2016 spoločnosť bez uvedenia akéhokoľvek dôvodu a bez slov prestala využívať naše služby a presunula balenie na neznáme miesto. Tým pádom sme ale už nemohli brať záruku nad prípravkom, pretože sme ho nemohli kontrolovať. Tento krok spečatil naše rozhodnutie a vyvinuli sme nový saponínový prípravok, ktorý sme nazvali Diamond Yacca – diamantová yacca.
Nebolo to jednoduché – rastlina Yucca Shidigera rastie iba v Severnej Amerike a najkvalitnejšia na púšťach Utahu. Preto nasledovalo vycestovanie, návšteva niekoľkých plantáží, voľba najkvalitnejšieho spracovania a podpis trvalej dodávky so všetkými zárukami. Ďalšia práca čakala vo výskumnom ústave, kde v špeciálnych čistých priestoroch je dodávka prášku z vysušenej rastliny spracovaný a separovaný na jednotlivé zložky pomocou elektrického prúdu patentovaným spôsobom autofokusácie. Prášok je rozdelený na jednotlivé zložky – zvyšky bielkovín, chlorofylu, vláknin, terpénové saponíny a steránové saponíny. Z ďalšieho spracovania sa vynechajú zvyšky bielkovín, vláknin a iné a do konečného produktu sa miešajú terpénové a steránové saponíny v pomere 4:1. Terpénových saponínov musí byť viac, pretože plocha ciev, nrvov, orgánov a svaloviny je ďaleko väčšia ako plocha žalúdka a ciev, kde „úradujú“ steránové saponíny. Tento postup umožňuje za hocijakých podmienok a kvality dodávaného rastlinného prášku dosiahnuť vždy žiaduce zloženie konečného produktu a nášmu lekárskemu konzíliu zase možnosť poskytovať absolútnu záruku pôsobenia produktu Diamond Yacca. Navyše s dvadsaťpäť ročnými skúsenosťami na Slovensku vyrábaný produkt umožňuje korekciu predajnej ceny a poskytuje možnosť vývoja ďalších saponínových produktov špeciálne cielených na podporu liečby určitých ochorení.

 

DOKÁŽEME SPOMALIŤ STARNUTIE?

Od narodenia sa dieťa neustále vyvíja, rastie, až sa dostane do stavu dospelosti, kedy je jeho vývoj ukončený a nastáva obdobie zvané dospelosť. Po dosiahnutí dospelosti by malo nastať obdobie stability organizmu a jeho funkcií aspoň po určitú dobu. Ibaže ako sme svedkovia udalostí v našom živote a v živote nám známym osobám, po dosiahnutí dospelosti dochádza k pomalým alebo rýchlejším zmenám v životných funkciách organizmu i jeho vizáže, ktoré môžeme označiť ako starnutie. Tento proces neprebieha u všetkých ľudí rovnako, sú jedinci, ktorí veľmi rýchlo starnú, vráskavejú, ich svalstvo sa scvrkáva. Iní zase starnú veľmi pomaly, celé roky sa nemenia a do vysokého veku majú všetky životné funkcie na dobrej úrovni. A tak máme mladých starcov a na druhej strane starých mladíkov.

Vedci podrobne skúmali dôvody, prečo k takýmto rozdielom dochádza a po skúmaní vplyvu stravy, pohybu, príjmu vitamínov, vylúčení škodlivín a celkového životného štýlu sa však rozdiely v rýchlosti starnutia ukazovali naďalej. Pred tridsiatimi rokmi sa objavil nový fenomén. Zistilo sa, že lieky, vitamíny, živiny, ale aj kyslík potrebný k životu hrajú v organizme dôležitú úlohu iba vtedy, ak sa nachádzajú na žiaducom mieste v dostatočnej koncentrácii. Preložené do ľudskej reči napríklad obličky fungujú perfektne, ak sú za časovú jednotku zásobené istým množstvom kyslíka. Toto im má zabezpečiť určitý prietok oxidovanej krvi cievami. Ak množstvo krvi pretečenej obličkami poklesne, ich funkcia poklesne a tento orgán pri dlhodobom znížení cirkulácie začne vykazovať príznaky dysfunkcie, akú nachádzame u starnúceho orgánu. To znamená, že starnutie zapríčiňuje nedostatočné zásobovanie kyslíkom a živinami? Je to možné, pretože ak máme dvoch pacientov s rovnakými parametrami a trpiacimi rovnakou chorobou, ktorým predpíšeme ten istý liek, jednému pomôže a u druhého neúčinkuje. Zrejme u jedného sa liek dostal na žiaduce miesto v dostatočnej koncentrácii, u druhého nie. Ale prečo je to tak? Fenomén, ktorý to vysvetľuje je veľmi jednoduchý. U pacienta bez efektu ide o nedostatočnú cirkuláciu krvi. A vedci s prekvapením zistili, že naše cievy sa zanášajú, čom sa ich priesvit zmenšuje a tým sa zmenšuje aj cirkulácia. V prípade srdcových ciev, kde tento stav spôsobuje infarkty to vyriešili bypasmi. Ale ostatné cievy sa nezanášajú? Alebo áno?

Všetky potrubia sa zanášajú, potrubie pitnej vody rovnako ako potrubie ústredného kúrenia a kanalizácie. Na ich stenách sa tvoria usadeniny látok, ktoré tekutiny prúdiace v týcho potrubiach obsahujú. Rôzne minerálie, soli, organické látky, mastnoty a podobne. A ako je to v našom organizme? Ten je vlastne celý postavený na rúrkovom systéme. Náš tráviaci systém je vlastne rúra, aj naše cievy, nervy sú rúry a tieto rúry sa žiaľ postupom veku, spôsobu života a stravovacích návykov postupne zanášajú. U jedného pomalšie, u druhého rýchlejšie. A je mám jasné, že s tým súvisí aj rýchlosť starnutia ako opotrebovania ciev, nervov, svalov a orgánov z titulu nedostatočného zásobovania kyslíkom. A tak sa náš tráviaci systém zanáša nestráviteľnými zbytkami potravy, ktoré sa usadzujú na stenách žalúdka a čriev a hlavne hrubého čreva. Steny čriev stratia svoju pružnosť, trávená potrava neprechádza nimi tak, ako to bolo naplánované a hlavne hrubé črevo sa rozšíri a zmení na sklad ostatkov, čo má za následok hlúpu zápcha. A skutočne, už skoro, v tridsiatich – štyridsiatich rokoch života veľa mladých ľudí trpí tráviacimi ťažkosťami, nemôžu zjesť hocičo a trápi ich nepravidelná stolica a zápcha. Ale odnášajú si to aj iné orgány. Pľúca, obličky, pečeň, pankreas, ale aj tráviace ústrojenstvo pracuje plnohodnotne iba vtedy, ak je dokonale zásobované životodarným kyslíkom. Akonáhle dôjde k poklesu zásobovania. Aj funkcia týchto orgánov začne kulhať. Ale to je aj s pokožkou tela a tváre a tak si niektoré veľmi skoro všimnú, že ich pokožka je suchá, pergamenová a začína vráskavieť. A postihuje to hlavne mladé dievčatá, ktoré prekvapene konštatujú tvorbu vrások, žalúdočné ťažkosti, zhoršené vyprázdňovanie. To všetko svedčí o zhoršenom zásobovaní orgánov kyslíkom. A čo to spôsobuje – znížená prietok krvi cievami v dôsledku ich zanesenia usadeninami, čím sa zúži ich priesvit a zníži množstvo dodívaného kyslíka. A ak tento stav zotrváva dlhší čas, proces opotrebovania a starnutia sa stáva nezvratným. A toto spôsobuje rozdiely medzi ľuďmi, pretože u toho, kto je viac zanesený dochádza k rýchlejšiemu starnutiu, kto má čistejšie cievy, u toho pomalšie. Tu ale vystupuje otázka – teda vyčistením ciev a tráviaceho ústrojenstva by sme mohli lepšie prekrviť orgány, lepšie ich zásobiť kyslíkom a tým spomaliť starnutie? Odpoveď je jednoznačná – áno! Ibaže ako by sme mohli zanesené cievy a nervy „prečistiť“? Dajme si príklad – špinavé nádoby. Tie bežne umývame s použitím saponátov ako JAR alebo PUR, ktoré odstránia z nich špinu tým, že znižujú povrchové napätie a tým sa špina nedokáže udržať a zmyje sa. Dokonca do potrubia ústredného kúrenia odborníci dodávajú saponáty a tým odstraňujú usadeniny brániace správnej cirkulácii!! Teda ak by sme mali podobný prostriedok, odstránili by sme usadeniny z ciev a orgánov a obnovili by sme ich pôvodnú funkciu a tým spomalili starnutie) A predstavte si, práve taký prostriedok máme a môžeme ho vám poskytnúť. Je to výrobok Diamond Yacca, ktorý obsahuje saponíny rastliny Yucca Shidigera v správnom zastúpení. A saponíny vykonajú takú istú prácu v našom organizme ako saponáty na špinavých nádobách – znížia povrchové napätie a tým ich odstránia, vyplavia a vyčistia črevá, cievy, nervy, orgány a tieto zbavené usadenín začnú správne pracovať a tým privedú celý organizmu človeka na normu. Starnutie sa spomalí. Dostane sa do normálnych koľají a užívateľ preparátu Diamond Yacca môže spokojne konštatovať – stav sa zlepšuje. A prácu Diamond Yaccy si každý môže kontrolovať a presvedčiť sa, že to nie je prázdna reklama. Ak sme dobrovoľníkovi v pokuse nechali odobrať krv na biochemic vyšetrenie a tam mu vykázali hodnoty cholesterolu 5 milimólov, Keď začal užívať Duanibd Yaxxu, za dva týždne mu hodnoty cholesterolu vystúpili na 6,5 milimólov. To preto, lebo Diamond Yacca začala odstraňovať usadeniny zo stien ciev a prechodne ich obsah v krvi vystúpil, než sa začali vylučovať. Do ďalších troch týždňov boli hodnoty cholesterolu v norme – 5 milimólov, ale cievy už boli čisté. Vykonali sme veľké množstvo podobných pokusov a presvedčili sme sa, že Diamond Yacca nemilosrdne odstraňuje všetky usadeniny z celého organizmu a jeden za druhým sa zlepšovali funkcie jednotlivých orgánov. Teda – ak chceme spomaliť starnutie – odporúčame užívať preparát Diamond Yacca a to nielen vtedy, keď už máme nejaký problém, ale najlepšie preventívne. Podľa našich výskumov by bolo vhodné, keby každý človek po dvadsiatich piatich rokoch (a hlavne ženy) využíval dvakrát ročne jedno balenie Diamond Yaccy, jedno na jar, druhé v jeseni. Tým by odbúral aj základy usadzovania a udržoval by si svoje cievy, tráviaci trakt, nevy i svalovú hmotu bez usadením vždy v dobrom stave schopnom funkčne plne pracovať a tým by značne spomalil príznaky starnutia.. Je lepšie byť starým mladíkom, ako predčasne zostarnutý, mladým starcom..

Pridať komentár

Musíte byť prihlásený, aby ste mohli pridávať komentáre.

X