Dokážeme spomaliť starnutie?

Od narodenia sa dieťa neustále vyvíja, rastie, až sa dostane do stavu dospelosti, kedy je jeho vývoj ukončený a nastáva obdobie zvané dospelosť. Po dosiahnutí dospelosti by malo nastať obdobie stability organizmu a jeho funkcií aspoň po určitú dobu. Ibaže ako sme svedkovia udalostí v našom živote a v živote nám známym osobám, po dosiahnutí dospelosti dochádza k pomalým alebo rýchlejším zmenám v životných funkciách organizmu i jeho vizáže, ktoré môžeme označiť ako starnutie. Tento proces neprebieha u všetkých ľudí rovnako., sú jedinci, ktorí veľmi rýchlo starnú, vráskavejú, ich svalstvo sa scvrkáva. Iní zase starnú veľmi pomaly, celé roky sa nemenia a do vysokého veku majú všetky životné funkcie na dobrej úrovni. A tak máme mladých starcov a na druhej strane starých mladíkov.

Vedci podrobne skúmali dôvody, prečo k takýmto rozdielom dochádza a po skúmaní vplyvu stravy, pohybu, príjmu vitamínov, vylúčení škodlivín a celkového životného štýlu sa však rozdiely v rýchlosti starnutia ukazovali naďalej. Pred tridsiatimi rokmi sa objavil nový fenomén. Zistilo sa, že lieky, vitamíny, živiny, ale aj kyslík potrebný k životu hrajú v organizme dôležitú úlohu iba vtedy, ak sa nachádzajú na žiaducom mieste v dostatočnej koncentrácii. Preložené do ľudskej reči napríklad obličky fungujú perfektne, ak sú za časovú jednotku zásobené istým množstvom kyslíka. Toto im má zabezpečiť určitý prietok oxidovanej krvi cievami. Ak množstvo krvi pretečenej obličkami poklesne, ich funkcia poklesne a tento orgán pri dlhodobom znížení cirkulácie začne vykazovať príznaky dysfunkcie, akú nachádzame u starnúceho orgánu. To znamená, že starnutie zapríčiňuje nedostatočné zásobovanie kyslíkom a živinami? Je to možné, pretože
Ak máme dvoch pacientov s rovnakými parametrami a trpiacimi rovnakou chorobou, ktorým predpíšeme ten istý liek, jednému pomôže a u druhého neúčinkuje. Zrejme u jedného sa liek dostal na žiaduce miesto v dostatočnej koncentrácii, u druhého nie. Ale prečo je to tak? Fenomén, ktorý to vysvetľuje je veľmi jednoduchý. U pacienta bez efektu ide o nedostatočnú cirkuláciu krvi. A vedci s prekvapením zistili, že naše cievy sa zanášajú, čom sa ich priesvit zmenšuje a tým sa zmenšuje aj cirkulácia. V prípade srdcových ciev, kde tento stav spôsobuje infarkty to vyriešili bypasmi. Ale ostatné cievy sa nezanášajú? Alebo áno?

Všetky potrubia sa zanášajú, potrubie pitnej vody rovnako ako potrubie ústredného kúrenia a kanalizácie. Na ich stenách sa tvoria usadeniny látok, ktoré tekutiny prúdiace v týchto potrubiach obsahujú. Rôzne minerálie, soli, organické látky, mastnoty a podobne. A ako je to v našom organizme? Ten je vlastne celý postavený na rúrkovom systéme. Náš tráviaci systém je vlastne rúra, aj naše cievy, nervy sú rúry a tieto rúry sa žiaľ postupom veku, spôsobu života a stravovacích návykov postupne zanášajú. U jedného pomalšie, u druhého rýchlejšie. A je mám jasné, že s tým súvisí aj rýchlosť starnutia ako opotrebovania ciev, nervov, svalov a orgánov z titulu nedostatočného zásobovania kyslíkom. A tak sa náš tráviaci systém zanáša nestráviteľnými úbytkami potravy, ktoré sa usadzujú na stenách žalúdka a čriev a hlavne hrubého čreva. Steny čriev stratia svoju pružnosť, trávená potrava neprechádza nimi tak, ako to bolo naplánované a hlavne hrubé črevo sa rozšíri a zmení na sklad ostatkov, čo má za následok hlúpu zápchu. A skutočne, už skoro, v tridsiatich – štyridsiatich rokoch života veľa mladých ľudí trpí tráviacimi ťažkosťami, nemôžu zjesť hocičo a trápi ich nepravidelná stolica a zápcha. Ale odnášajú si to aj iné orgány. Pľúca, obličky, pečeň, pankreas, ale aj tráviace ústrojenstvo pracuje plnohodnotne iba vtedy, ak je dokonale zásobované životodarným kyslíkom. Ako náhle dôjde k poklesu zásobovania. Aj funkcia týchto orgánov začne zaostávať. Ale to je aj s pokožkou tela a tváre a tak si niektoré veľmi skoro všimnú, že ich pokožka je suchá, pergamenová a začína vráskavieť. A postihuje to hlavne mladé dievčatá, ktoré prekvapene konštatujú tvorbu vrások, žalúdočné ťažkosti, zhoršené vyprázdňovanie. To všetko svedčí o zhoršenom zásobovaní orgánov kyslíkom. A čo to spôsobuje – znížená prietok krvi cievami v dôsledku ich zanesenia usadeninami, čím sa zúži ich priesvit a zníži množstvo dodávaného kyslíka. A ak tento stav zotrváva dlhší čas, proces opotrebovania a starnutia sa stáva nezvratným. A toto spôsobuje rozdiely medzi ľuďmi, pretože u toho, kto je viac zanesený dochádza k rýchlejšiemu starnutiu, kto má čistejšie cievy, u toho pomalšie. Tu ale vystupuje otázka – teda vyčistením ciev a tráviaceho ústrojenstva by sme mohli lepšie prekrviť orgány, lepšie ich zásobiť kyslíkom a tým spomaliť starnutie? Odpoveď je jednoznačná – áno! Ibaže ako by sme mohli zanesené cievy a nervy „prečistiť“? Dajme si príklad – špinavé nádoby. Tie bežne umývame s použitím saponátov ako JAR alebo PUR, ktoré odstránia z nich špinu tým, že znižujú povrchové napätie a tým sa špina nedokáže udržať a zmyje sa. Dokonca do potrubia ústredného kúrenia odborníci dodávajú saponáty a tým odstraňujú usadeniny brániace správnej cirkulácii!! Teda, ak by sme mali podobný prostriedok, odstránili by sme usadeniny z ciev a orgánov a obnovili by sme ich pôvodnú funkciu a tým spomalili starnutie) A predstavte si, práve taký prostriedok máme a môžeme ho vám poskytnúť. Je to výrobok Diamond Yacca, ktorý obsahuje saponíny rastliny Yucca Shidigera v správnom zastúpení. A saponíny vykonajú takú istú prácu v našom organizme ako saponáty na špinavých nádobách – znížia povrchové napätie a tým ich odstránia, vyplavia a vyčistia črevá, cievy, nervy, orgány a tieto zbavené usadenín začnú správne pracovať a tým privedú celý organizmu človeka na normu. Starnutie sa spomalí. Dostane sa do normálnych koľají a užívateľ preparátu Diamond Yacca môže spokojne konštatovať – stav sa zlepšuje. A prácu Diamond Yaccy si každý môže kontrolovať a presvedčiť sa, že to nie je prázdna reklama. Ak sme dobrovoľníkovi v pokuse nechali odobrať krv na biochemik vyšetrenie a tam mu vykázali hodnoty cholesterolu 5 milimólov, Keď začal užívať Diamond Yaccu, za dva týždne mu hodnoty cholesterolu vystúpili na 6,5 milimólov. To preto, lebo Diamond Yacca začala odstraňovať usadeniny zo stien ciev a prechodne ich obsah v krvi vystúpil, než sa začali vylučovať. Do ďalších troch týždňov boli hodnoty cholesterolu v norme – 5 milimólov, ale cievy už boli čisté. Vykonali sme veľké množstvo podobných pokusov a presvedčili sme sa, že Diamond Yacca nemilosrdne odstraňuje všetky usadeniny z celého organizmu a jeden za druhým sa zlepšovali funkcie jednotlivých orgánov. Teda – ak chceme spomaliť starnutie – odporúčame užívať preparát Diamond Yacca a to nielen vtedy, keď už máme nejaký problém, ale najlepšie preventívne. Podľa našich výskumov by bolo vhodné, keby každý človek po dvadsiatich piatich rokoch (a hlavne ženy) využíval dvakrát ročne jedno balenie Diamond Yaccy, jedno na jar, druhé v jeseni. Tým by odbúral aj základy usadzovania a udržoval by si svoje cievy, tráviaci trakt, nevy i svalovú hmotu bez usadením vždy v dobrom stave schopnom funkčne plne pracovať a tým by značne spomalil príznaky starnutia.. Je lepšie byť starým mladíkom, ako predčasne zostarnutý, mladým starcom..

Pridať komentár

Musíte byť prihlásený, aby ste mohli pridávať komentáre.

X