REKLAMAČNÝ FORMULÁR

Vyplňte a zašlite tento formulár v prípade, že si želáte výrobok reklamovať alebo odstúpiť od zmluvy.

.

Kontaktné údaje AVOS TRADE, s. r. o.

Sídlo spoločnosti

Brnenská 49/A,
040 11 Košice
055/643 22 11

Prevádzka

Trieda SNP 5, 040 11 Košice
055/643 22 11
reparex.salesmanager@gmail.com

X